نا امیدی


همیشه هم نا امیدی علتش بی هدف بودن نیست گاهی اوقات نا امیدی ترس از یاس , بعد از امید واری کاذب است

امید واری کاذب ای که تمام انرژیت را می گیرد بعد رهایت میکند تا در سر بالای های ناامیدی دست و پا بزنی

محمدرضا

بت


بت ها از بین نمی روند از شکلی به شکل دیگر تغییر میکنند.

از مجسمه های سنگی که برایشان طلا و نقره پیشکش میشود به قفس های پر زرق و برقی که پر پول میشوند

همیشه نخبگانی هستند که توسط بت ها مردم را وادار به پرداخت هزینه ی حمقات های خود می کنند.

محمدرضا

نسل ها و فاصله ها


تو راز های مرا نمی دانی تو مشکلات مرا درک نمی کنی تو حتی خواسته های مرا نمی دانی پس لطفاً اینقدر در مورد من قضاوت نکن تو دهه ها با من فاصله داری و من محکوم به پر کردن شکاف این فاصله هستم

دقدقه ی نسل تو سیر کردن شکم خانواده ات است اما دقدقه تو پیش فرض زندگی من است

من , هم باید شکمم را سیر کنم هم اهداف آزادی خواهنه ام را سرکوب کنم و در آخر احترام تو را هم بعد از توهین به عقایدم نگاه دارم.سخت است و من از پس این همه توقعات بر نمی آیم .

پ.ن :من حتی امید ندارم تو ذره ای به حرفهایم اهمیت دهی .نسل من محکوم به  این مشکلات است ولی ذهن تو هنوز درگیر شکم پر و خالیست

محمدرضا