خانه ی سنگی


خانه ای که مردم به دورش میچرخند! چه دلیلی پشت این مسئله است؟ آیا مکعب سنگی همانند خدایان افسانه ی یونان برای قدرت بیشتر به این چرخیدن ها نیاز دارد؟ !یا اینکه این باور تحمیل شده ای به مردم ساده لوحی است تا با سفر برای زیارت قلک سنگی , حساب های بانکی شیخان را پر از اعداد کنند. وگرنه خانه ی کدام خدای رحمانی با پارچه ی ابریشمی و طلا کوب پوشانده می شود , در صورتی که محتاجان رحمانش برای آزادی کشته میشوند و گلوله های سربی نصیبشان میشود و یا نانی برای شب ندارند و شرمنده زن بچه شان میشوند

پ.ن: شاید خدای باشد ولی قطعاً من به صاحب این خانه اعتقادی ندارم.

محمدرضا

جواد


همان طور که زمان عصبانیت نباید تصمیم بگیریم زمان ناراحتی هم نباید بنویسیم , ناراحتی مارا از خود واقعیمان دور میکند و در نوشتنهایمان خیلی داغون جلوه میکنیم به گونه ای که خواننده ی بخت برگشته دلش برای ما کباب می شود. پس وقتی ناراحت هستیم بجای نوشتن بهتر است برویم یک آهنگ از جواد یساری گوش دهیم , چون از نوشتهایمان در زمان ناراحتی جواد تر نمی تواند باشد.

 

پ.ن: جواد یساری فقط یک مثال ساده بود , نه توهین به آن حضرت

پ.ن 2 : البته اگر شما همیشه ناراحت هستید شامل این توصیه نمی شوید. :دی

 

 

 

محمدرضا

عقرب بیچاره


از عقرب انتظار این را نداشته باشید که نیشتان نزند. او وظیفه خود را به خوبی انجام میدهد. این خواسته شماست که نمیخواهید نیش بخورید؟ پس باید از عقرب دوری کنید.اما مشکل این است که عقرب 34 سال نیش زده شما هم 34 سال نیش خورده اید. هر دو به هم عادت کرده اید نه او می تواند نیش از شما بکشد , نه شما تاب تحمل دوری نیشش را دارید.

محمدرضا

برو دنبال پاسپورتت


مردم چشم دارند اما نمی بینند شاید چشمهایشان تصاویر دریافتی را به مغزشان ارسال کند ! ولی آنها باز هم نمی بینند. آنها شاید زنی فاحشه یا مردی که سر چهار راه اسفند دود میکند یا بچه ای که برای نان شبش کار میکند را ببینند ولی آنها با دیدن درک نخواهند کرد.چشمان آنها فیلتر خوش بینی دارد آنها تا وقتی که به مشکل برنخورده باشند مشکلات دیگران را نمی بینند مردم چشمهایشان را می بندند و به خود می گویند : «من به فکر زندگی خود باشم»

پس تا وقتی مردم خودشان می خواهند کور باشند , دست نوشته ها و مقالات , روشنفکر بازی , تظاهرات , بیانیه ها , خبرهای حاوی کشته شدن آزادی خواهان و از این دست مطالب کشکی بیش نیست و شما دوست عزیز باید بروی دنبال زندگی خودت و نگران این مردم شریف نباشی که جز این وقت تلف کردن است و آوارگی

محمدرضا