ضد جنگ پیروز نمی شود!


جنبش ضد جنگ هیچگاه به جایی نمی رسد و مطمئن باشید قدرت های جهانی هیچگاه نمی خواهند که جنگ متوقف شود اصولاً هر کشوری که تلاشی بیشتری برای نشان دادن صلح طلبی دارد نقش اصلی را در آشوبها بازی میکند. برای پایان دادن جنگ دعا لازم نیست برای توقف این خونریزی ها تحولی بسیار فراتر از دعا لازم است که گویا در توان ما نیست و نخواهد بود پس بهتر است زندگی را با روزمرگی ها بگذرانیم شاید روزی توفیق داشتیم به مرگ طبیعی بمیریم شاید هم قربانی جنگ شویم.

محمدرضا