مقصر اصلی کیست؟


مسئولیت کشتار کودکان و مردم بی گناه در سوریه بر عهده کیست؟ یا حتی سربازانی که کشته می شوند! بشار اسد؟ سلفی ها ؟ ایران ؟ عربستان؟ یا شاید هم خود مردم!

قطعاً این موارد همه در این کشتار نقشی دارند ولی این ماجرا یک مقصر اصلی دارد , نه تنها در سوریه بلکه در هر کشوری که در قرن 21 در آن هنوز جنگ داخلی وجود دارد. وآن هم کسی نیست جز خود ملت , شاید ملت حال حاضر مقصر نباشند ولی حتمن اجداد همین امت بی تقصیر نبوده اند. تقصیر آنها این بوده است که زمانی که جهان سومی ها به پیشترفت می اندیشیدند آنها به اینکه با کدام پا وارد مستراح شوند یا اینکه وقتی آب نباشد چه طور وضو بگیرند و انجام صحیح غسل و تیمم و گوشت حلال و حرام و غیره و زالک فکر میکردند و دغدغه شان این ها بوده  , حالا کشورهای که آن زمان می کوشیدند قدرتی برای خود دست و پا کنند به هدف خود رسیده اند و مردم آن دست کشورهایی که برای سوال از امام جمعه ها صف می کشیدند  که بپرسند اگر در آتش سوزی برای نجات جان زن لختی اقدام کنیم حلال است یا حرام!؟ تو سری می خوردند و ابر قدرت ها دارند تصمیم میگیرند که به کشور آنها حمله کنند یا نه!

محمدرضا