زندگی زنده دگانی


میدانید چیست؟زندگی برای بعضی ها زیبا و برای بعضی ها زشت است. برای آنهایی که زیباست میتواند زیبا تر باشد و برای کسانی که زشت میتواند زشت تر.قرار نیست همه بهترین ها را داشته باشند قرار نیست ما به هر آنچه دوست داریم برسیم و از آن لذت ببریم زندگی گاه میدان شکست هاست اما نه اینکه برای خواسته هایمان نجنگیم و بگوییم نشد که بشود!باید جنگید , دوید , سگ دو زد که اگر به هدفمان رسیدیم قدرش را بدانیم و اگر نرسیدیم پشیمان نشویم که چرا برایش تلاش نکردیم.بله زندگی ایگونه طور است باید زور زد عرق ریخت و دست از تلاش نکشید. ایگونه اگر نبود خدا برای رستگارسازیش بهشت گشادان را بشارت نمیداد.

محمدرضا

کی یف و ریو


صحنه را دیدم و به شما افتخار میکنم , به شما ملت همیشه پرور برزیل و البته اکراین شما به ما پروریدن را نشان میدهید ولی ما ملتی نا پرورده هستیم.شما بسیار زیبا در صحنه حاضر میشوید و معترض میشوید به شرایطی که دوستش ندارید.لازم نیست یادور شوم که ما یک بار پرورده شدیم همان یکبار قدرته پروردگی را از ما گرفت الان دیگر مارا تحقیر میکنن خر میکنن گاو میکنن سگ میکنند خلاصه سرتان را درد نیاورم از ما باغ وحشی ساخته اند سیار ما نه تنها به تورم و بی کفایتی دولت معترض نمیشویم بلکه وقتی تحقیر هم میشویم مشکلی نداریم ما فقط شل میکنیم تا درد نکند , نه که درد نکند کمتر درد کند. ما شما را میبینیم و روحیه آنارشیستی خونمان بالا میرود اما از بس گشاد هستیم از یجایی در میرود.

محمدرضا

تولدت مبارک


ضد جنگ دو ساله شد البته دیروز,باز دیر یادم افتاد معلومه بابای خوبی نمیشم :)) تولد مبارک به امید خدا تا آخر عمر داشته باشمت-بهت قول میدم سال بعد واست کیک میخرم :*

 

 

دوست دارم : محمدرضا