عقاید شما دوست عزیز


عقاید هر شخصی برای من تا زمانی قابل احترام است که برای من مزاحمتی نداشته باشد.یعنی اینکه همانطور که من در محرم و صفر با صدای بسیار کم به موزیک گوش میدهم،عزادار ها نیز طبل شان را طوری به صدا در بیاوردند که فقط خودشان بشنوند،حالا اینکه من به حسین و ابولفظل باور ندارم به خودم مربوط است و نمیخواهم که شریک عزا باشم.نه با عربها مشکلی دارم نه با اسلام به زور شمشیر نه با مسجد و نه با نماز کسی،فقط وقتی مزاحمتی برایم ایجاد شود احترامی برای عقاید کسی قائل نخوام بود. حتی عقاید شما دوست عزیز

محمدرضا

جناب آقای رئیس جمهور


جناب آقای رئیس جمهور شما از سال 92 کاخ خیابان پاستور را در اختیار خود دارید،این مقام را با رای مردم به دست آورده اید،البته نه با رای مردمی که انصار حزب الله را تشکیل میدهند،یک سال هر چه شد گفتیم نمیگذارند آقای حسن روحانی کارش را بکند ولی دیگر کار به جای باریک خود رسیده،وضعیت داخلی کشور بحرانیست.مسئول امنیت کشور شما هستید و از شما انتظار میرود که حافظ جان مردم باشید.این که دیگر جناح ها نمیگذارند شما کارتان را انجام بدهید ربطی به رای ملت ندارد.لطفاً به وعده هایی که داده اید رسیدگی کنید.

محمدرضا

مردم


مردم چه میدانند که زندگی چیست!؟آنها فقط در گیر و دار منافع خودشان هستند.عزیز منظورم از مردم خودمان هستیم،البته که ما بهتر از کسی نیستیم،همش به حکومت و دولت و غیره انتقاد میکنیم که وای که چقدر به ما ظلم میکنند غافل از اینکه منصف ترین ما هم اگر جای آن بالای بود از کهریزک بوی هولوکاست می آمد.ما ملتی دیکتاتور پرور هستیم،نشون به اون نشون که چپ و راست درود میفرستیم به روح شاه و پدرش.برای یک بار هم که شده بیاید کلاه خودمان را قاضی کنیم و قبول کنیم که جمله ی «حکومت ایران از ملتش جداست» مضحک ترین جمله قرن است.وقتی که مایی که پشت میز مینشینیم در و همسایه و دوست و آشنا یادمان میرود،چطور انتظار داریم که آقای خامنه ای که قدرتمندترین موجود خاورمیانه است انقدر خونخواه نباشد؟وی نیز از همین ملت است ، ملتی که فکر میکنند بد بختی شان زیر سر نژاد عرب است،ملتی که خوبی و بدی یک شخص را مرتبط با نژادش میدانند.

کاش میدانستیم که رجال سیاسیمان بازخورد جامعه ای است که خودمان ساختیم و نتیجه غافل شدنمان بعد از 1357. حالا بروید استاتوس از ناپلوئن و کوروش کبیر و رضا شاه و نیچه آپ کنید. تا هست همینی که هست.

محمدرضا