قدرت رسانه


بدبختی مردم ما نا آگاهیست.هر رسانه ی مستندی پخش کند  ملت باور خواهند کرد،حال رسانه ی جمهوری اسلامی یا رسانه های خارجی،فرقی نمیکند.جامعه ی ما بیشتر از هرچیز از نا آگاهی رنج میبرد و بیشتر از هر چیز به رسانه ای نیاز دارد که بیاید بگوید که نه مستند های شبکه یک درست است نه برنامه های سلطنت طلبانه ی شبکه منوتو.متسفانه هیچ رسانه ای برای ملت ایران دموکراسی را شرح نمیدهد،نمیگویند که مردم دیکتاتوری شاه را نمیخواستند.به گونه ای تاریخ را در ذهن ملت تغییر داده اند که انگار سلطنت شاه دموکراسی بود و مردم کرم داشتند.

قطعاٌ بزرگترین شهامت مردم ایران انقلاب 57 بود و بزرگترین حماقتشان جایی بود که جلوی چشمشان انقلابشان را تصرف کردند که البته این هم از سر نا آگاهیشان بود.من اینجا نمیخواهم حکومت سطلنتی را با حکومت اسلامی مقایسه کنم برای من هیچکدام صلاحیت حکمرانی را ندارند،چیزی که مرا آزار میدهد این است که مردم حتی در ذهنشان نمیتوانند برای خود دموکراسی تصور کنند.در رویاهایشان دیکتاتوری دیگر به نام شاه را میخواهند.

محمدرضا

هیچ چیز


نه شهرام شب پره در برج میلاد کنسرت خواهد گذاشت نه علی خامنه ای پناهنده ی لبنان خواهد شد.ما اینجا همینیم و تغییری نخواهیم کرد.این چیزی که هستیم به ما تحمیل نشده بلکه فیدبک اعمال خودمان است.پس لطفن از دودکردن سیگار و به زبان آوردن »هی تا کی» خوداری کنید.

محمدرضا