تابستان


تابستان شروع شد.فصل زیبا  , فصلی به زیبای آفتاب سوزان و دریایی آبی و آرام  امسال باز هم بیشتر وقتم را برای دریا و لذت بردن از زندگی صرف میکنم در حالی که نگرانی از تمام شدنش رنجم میدهد اما سعی میکنم از بهترین فصل سال لذت ببرم وباقی سال را با  مرور خاطرات وفکر کردن به تابستان سال بعد سر کنم

پ.ن:البته اگر برادران نیروی انتظامی از به خطر افتادن اسلام توسط دست نشاندهای انگلیس و اسرائیل مطلع نشن و نیان جمعمون کنن :دی

 

محمدرضا